Post 489 ♛ Lyrium & taketomiWEST & Carol G @ Cosmopolitan & Kaithleen`s @ Whore Couture Fair ♛


_____________________________________
--- ♛ ------------------------ ♛ ---
-------------------------------

▷ ~ Pose ~
L y r i u m - Bento Series Set 7     ♥ Thankies ♥

▷ ~ Hair ~
#taketomiWEST - Polly

▷ ~ Tattoo ~
[CAROL G] Cut Here - Tattoo @ Cosmopolitan     ♥ Thankies ♥  

▷ ~ Lingerie ~
Kaithleen's Latex Wasp Set @ Whore Couture Fair     ♥ Thankies ♥

-------------------------------
--- ♛ ------------------------ ♛ ---
_____________________________________

Kommentare